ERASMUS+ 2022

ERASMUS+ 2022

V dňoch od 2. mája do 7. mája 2022 sme sa zúčastnili vzdelávacieho kurzu cez Erasmus plus pod názvom:  „Pochopenie a podpora žiakov s ASD a ADHD“ (ASD-Porucha autistického spektra). Kurz bol prezentovaný v anglickom jazyku.

Pracujeme ako učiteľky v špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom (uč. Ivanková, Babíková) a táto téma a možnosť účasti na medzinárodnom kurze nás oslovila. Kurz sme absolvovali v zahraničí   priamo v Aténach (Grécko). Lektorom boli prezentované metodické postupy, ako učiť žiakov s poruchou autistického spektra a žiakov s ADHD.

Získali sme poznatky o metódach, aké techniky a postupy máme využívať v praxi. Vyskúšali sme si praktické zručnosti, ktoré sme preniesli do praxe so žiakmi s poruchou autizmu v mladšom aj staršom školskom veku. Nadobudnuté zručnosti a kompetencie o poruchách ASD a ADHD sme prezentovali na spoločnom stretnutí špeciálnych pedagógov a asistentov školy. Poukázali sme na identifikáciu potrieb žiakov s ADHD a stratégie ASD s podporou sebaregulácie a pozitívneho správania žiakov. Metódy a programy sme prezentovali s použitím informačných technológii na pracovnom stretnutí pedagógov a asistentov. Možnosť účasti cez tento projekt obohatil okrem odborných vedomostí a kompetencií aj naše jazykové zručnosti a kultúrne povedomie. 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-erasmus-2022/5-gif30/ /album/fotogaleria-erasmus-2022/1-gif40/ /album/fotogaleria-erasmus-2022/2-gif43/ /album/fotogaleria-erasmus-2022/3-gif41/ /album/fotogaleria-erasmus-2022/4-gif38/