Červené stužky 2018

Červené stužky 2018

12. ročník kampane začal športovým zápolením dievčat a chlapcov zo 4.A a 4.B triedy v prehadzovanej. 

Aktivity pokračovali na triednických hodinách, kde si žiaci vyrábali červené stužky - symbol boja proti AIDS a pripomenuli si príčiny a dôsledky tohto ochorenia. 

Učitelia apelovali na zdravý životný štýl žiakov. Cieľom kampane je informovanosť, a tak sme informovali prostredníctvom letáčikov, ktoré sme rozdávali pri vchode do školy, rozhlasovou reláciou,nástenkou, videom o tomto ochorení.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria257/a1-jpg203/ /album/fotogaleria257/a2-jpg202/ /album/fotogaleria257/a3-jpg157/ /album/fotogaleria257/a4-jpg108/ /album/fotogaleria257/a5-jpg51/ /album/fotogaleria257/a6-jpg45/