Bubnovačka 2020 [22.11.2020]

Bubnovačka 2020 [22.11.2020]

19. novembra 2020 sa na celom Slovensku v čase od 1000 - 1100 hod. už po siedmy krát rozozvučali zvuky bubnov a všetkého s čím sa dá bubnovať. Uskutočnilo sa podujatie Bubnovačka 2020, ktorá mala symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred rôznymi formami násilia. 

Žiaci našej školy sa na začiatku tretej vyučovacej hodiny porozprávali o význame prevencie a dôležitosti ochrany detí pred násilím s p. učiteľkami vo svojich triedach. O 1030 hod sme sa naším hlasným bubnovaním na balkónoch pred triedami I. stupňa a netradične aj dištančne pri obrazovkách počítačov pre žiakov II. stupňa pripojili k deťom na celom Slovensku a ukázali sme všetkým, že násilie páchané na deťoch nebudeme prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás netýka. Žiaľ, nie každé dieťa na Slovensku má to šťastie, že vyrastá v pokojnom prostredí, obklopené láskou svojich najbližších.

Čo všetko si žiaci našej školy na bubnovanie priniesli, ako pozorne počúvali p. učiteľky na hodine a ako hlasno bubnovali, si môžete pozrieť v priloženom videozázname.

         Mgr. Patrícia Geciová
         sociálny pedagóg školy