BUBNOVAČKA 2021

BUBNOVAČKA 2021

Dňa 19. novembra sa na celom Slovensku v čase od 10,00 – 11,00 hod. rozozvučali zvuky bubnov a všetkého s čím sa dá bubnovať. Práve týmto hlasným zvukom sa upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred rôznymi formami násilia a potrebu včasnej prevencie. Naša škola sa do bubnovačky zapojila tento rok už po druhýkrát. Na začiatku tretej vyučovacej hodiny sme pre žiakov pripravili rôzne prezentácie, podcasty a aktivity k danej téme. Zároveň sme im poskytli kontakty, na ktoré sa môžu obrátiť v prípade, ak by sa stali svedkami násilia páchaného na deťoch. O 10,30 hod. sme urobili poriadny hluk na hádzanárskom ihrisku našej ZŠ a takto symbolicky sme všetci zabojovali za práva detí na pokojný a šťastný život.

Dovidenia o rok na Bubnovačke 2022 !

Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg ZŠ