Bezpečne do školy, bezpečne domov v ŠKD

Bezpečne do školy, bezpečne domov v ŠKD

Neraz sme svedkami toho, keď cestou do školy niektoré deti pri prechádzaní cez cestu sú nepozorné, roztopašné, v blízkosti vozovky po ktorej sa preháňajú autá, sa správajú nezodpovedne. Zabúdajú, že ako chodci by sa mali riadiť pravidlami cestnej premávky.

Posledný septembrový týždeň pod názvom: „Bezpečne do školy, bezpečne domov“  v ŠKD bol venovaný dopravnej výchove. 

Počas celého týždňa činnosti a aktivity prebiehali formou hier, hádaniek, básničiek a zábavy, pri ktorých si deti osvojovali teoretické poznatky z oblasti dopravy, značiek a predpisov cestnej premávky. Deti vyrobili svoju dopravnú značku, ktorú využili v námetových hrách, nakreslili a vyfarbili svoj dopravný prostriedok – bicykel. 

Obľúbenou aktivitou bolo multimediálne CD: S Martinom na ceste. Tento program deti pútavým spôsobom učil dopravné predpisy, riešiť dopravné situácie na križovatke.
Z veľkej dopravnej hry stavali svoje mestá, cesty, križovatky, z geometrických tvarov skladali dopravné prostriedky. V súťažiach a vedomostných kvízoch si deti overili nadobudnuté znalosti.

Našim cieľom bolo motivačnými príbehmi a aktivitami viesť deti k bezpečnosti na cestách.
 

Anketa

Páčili sa ti aktivity?

Celkový počet hlasov: 42

Fotogaléria:

/album/fotogaleria139/a1-jpg146/ /album/fotogaleria139/a2-jpg155/ /album/fotogaleria139/a3-jpg93/ /album/fotogaleria139/a4-jpg62/ /album/fotogaleria139/a5-jpg79/ /album/fotogaleria139/a6-jpg54/