Beseda "Moje povolanie..."

Beseda "Moje povolanie..."

Dňa 26.10.2017 sa uskutočnila beseda pre 9.ročník "Moje povolanie".

Pozvanie prijal páter Ján Róbert Adamowicz, pallotín pôsobiaci v Kolumbií. Porozprával  o morálnom, duchovnom a sociálnom živote v Kolumbií.

Žiakom sa beseda veľmi páčila.

Pripravila uč. PaedDr. Z. Alexievová

Fotogaléria:

/album/fotogaleria216/a1-jpg96/ Beseda s pátrom Jánom Róbertom Adamowiczom