Benefičná akadémia "Rodina 2019"

Benefičná akadémia "Rodina 2019"

22. mája 2019 sme na ZŠ Hutnícka 16 zorganizovali benefičnú akadémiu s témou RODINA.

Žiaci slovom, tancom  či spevom poďakovali svojim rodičom a starým rodičom za ich láskavú starostlivosť. Súčasťou vystúpenia sa výnimočne tento rok stali aj oni sami prostredníctvom krátkych videoreportáží. Svojím programom prispeli aj ZUŠ J. Fabiniho, ZUŠ Dezidera Štraucha či tanečníčky z BDSK.

Vyzbierali sme krásnu sumu -  takmer 600 eur.  Výťažok pôjde pre chlapca z našej školy s ťažkým zdravotným ochorením.  Všetkým darcom, účinkujúcim deťom a v neposlednom rade všetkým učiteľom patrí veľká vďaka. Ukázalo sa, že spolu tvoríme jednu veľkú školskú rodinu.

                   
p.uč. Gerčáková

Fotogaléria:

/album/fotogaleria276/a21-jpg2/ /album/fotogaleria276/a22-jpg2/ /album/fotogaleria276/a23-jpg/ /album/fotogaleria276/a24-jpg/ /album/fotogaleria276/a25-jpg1/ /album/fotogaleria276/a26-jpg1/ /album/fotogaleria276/a27-jpg1/ /album/fotogaleria276/a28-jpg1/ /album/fotogaleria276/a29-jpg/