Ako sa efektívne učiť...

Ako sa efektívne učiť...

S prechodom žiakov z prvého stupňa na druhý sú spojené nové vyučovacie predmety a tým aj   vyššia náročnosť domácej prípravy, preto si aj v tomto školskom roku školská špeciálna pedagogička pripravila pre žiakov 5. ročníkov prednášku na tému „Ako sa efektívne učiť“. Žiaci sa dozvedeli, ako si vytvoriť podmienky na učenie, prečo je dôležité plánovanie času, že prestávky počas učenia sú nevyhnutné, na čo sú nám poznámky, prečo je potrebné pracovať s textom v učebnici a že výsledkom toho všetkého je lepšia pamäť a zlepšené výsledky v škole. Žiaci dostali priestor aj na svoje otázky a nakoniec si urobili test zameraný na zistenie svojho učebného štýlu.

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-ako-sa-efektivne-ucit/1-jpg54/ /album/fotogaleria-ako-sa-efektivne-ucit/2-jpg54/ /album/fotogaleria-ako-sa-efektivne-ucit/3-jpg56/ /album/fotogaleria-ako-sa-efektivne-ucit/4-jpg55/