ZADANIE PRE ŽIAKOV 7A/7B 2. SKUPINA (PONDELOK)

30.03.2020 11:00

Milí žiaci 7A, 7B triedy,

[30.3.2020]
kým budeme pokračovať v opakovaní ďalších funkcií v excely, skúste si potrápiť hlavičky nad testami z informatiky, ktoré sú vyhotovené pre informatickú súťať I-BOBOR. Bližšie informácie nájdeš v zadaní domácej úlohy č.2.
 


[16.3.2020]
venovali sme sa na hodinách Excelu a konkrétne sme skončili pri téme funkcia SUMIF a IF. Teda použitie funkcií v praktických príkladoch.
Pripomeniem, že funkia SUMIF vie spočítavať hodnoty na základe nejakej podmienky. Funkcia IF dokáže vyhodnocovať, či je podmienka splnená a ak áno, tak do bunky sa automaticky zapíše buď nami zadaný text alebo výpočet, napr. pomocou vzorca alebo inej funkcie. Všetky pokyny nájdeš v zadaní domácej úlohy č.1.
 
Späť

DOMÁCA ÚLOHA Č.1

termín zadania úlohy: 16.3.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 22.3.2020
posunutý termín odovzdania úlohy: 25.3.2020

 

Stiahnite si tabuľku č.1. 

tabuľka č. 1

Predstavte si, že vlastníte cukrárne SLADKÝ SVET a.s.  Vždy na konci mesiacia sa robí inventúra, ktorá nám ukáže koľko akých zákuskov a za akú sumu sa podarilo predať vo všetkých prevádzkach na Slovensku. Na Slovensku máme 5 prevádzok v rôznych mestách.  

1. potrebujeme zistiť celkový počet predaných zákuskov a to podľa typu zákusku. (použitie funkcie SUM)

2. potrebujeme zistiť koľko zákuskov z konkrétneho typu sa predalo v jednotlivé dni v týždni spolu. (použitie funkcie SUMIF, odporúčampoužiť aj ukotvenie bunky F4)

3. potrebujeme automaticky zapísať do bunky či podľa počtu predaných zákuskov bol predaj na mesiac splnený alebo nie. Predaj bol splnený v prípade, že sa predalo viac ako 500ks zákuskov z jednotlivých typov zákuskov. (použitie funkcie IF)

Vypracovanú úlohu pošlite do termínu uvedeného v tabuľke uvedenej pri zadaní domácej úlohy.  Na odoslanie použite elektronicky formulár. 

V prípade, že máte problém s odosielaním cez formulár pošlite vypracované zadanie na mailovu adresu:

 domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Kliknutím na tento odkaz budeš presmerovaný na stránku s elektronickým formulárom.

 Nezabudni pridať prílohu !!!

DOMÁCA ÚLOHA č.2

termín zadania úlohy: 30.3.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 3.4.2020

Milí žiaci,

kým pripravým rozumný výklad učiva (EXCEL - FUNKCIE), aby sme sa pohli zas trošku ďalej, precvičte si informatické úlohy na portály I-BOBOR.sk.

Vypracujte minimálne 3 testy v kategórii BENJAMÍN, ktoré nájdete v archíve úloh, pre ročníky súťaže 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017.

Priamy vstup do archívu testov:

https://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/

 

Po absolvovaní testu prosím urobte fotku s vyhodnotením a pošlite cez elektrinický formulár, alebo edupage stránku vo forme prílohy, prípadne priamo na email: 

domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Žiaci s najvyšším počtom bodov vo všetkých troch testoch získajú krásnu jednotku do žiackej knižky ;)


UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV!!!

žiaci, ktorí doposiaľ neposlali vypracovanú domácu úlohu č.1, tak posledný termín je do 5.4.2020 (nedeľa). Najneskôr vo štvrtok uverejním zoznam žiakov, ktorí neodoslali vypracovanú úlohu. Upozorňujem, že po karanténe môže byť práca každého žiaka zhodnotená a ohodnotená známkou.

 


POZOR NOVINKA!!! ČÍTAJ!!!


SPUSTIŤ OFFICE 365 >>>
(kliknite na odkaz a zadajte prístupové heslo)

OD 8.4.2020 PONÚKAME 

ŽIAKOM A UČITEĽOM NAŠEJ ŠKOLY MOŽNOSŤ VYUŽÍVAŤ ZDARMA KANCELÁRSKY  BALÍČEK MS OFFICE:

MS WORD

MS EXCEL

MS POWER POINT

MS ONE NOTE

ONE DRIVE

...

V PODOBE ONLINE BALÍKA OFFICE 365 EDUCATION bez nutnosti inštalácie do vášho počítača.

ČO POTREBUJETE NA PRÁCU S TÝMTO BALÍKOM?

INTERNET (pri práci musíte byť online)

a

PRÍSTUPOVÉ HESLO (bude Vám odoslané na edupage, na požiadanie...)

Manuál ako sa prihlásiť do konta Microsoft a spustiť balíček MS OFFICE 365
UPOZORNENIE !!!
Na otvorenie PDF dokumentov je potrebné mať v PC nainštalovaný ADOBE ACROBAT READER (klikni na odkaz).

 

 


AK DOMA NEMÁŠ PROGRAM WORD, EXCEL, POWER POINT, TAK SI HO STIAHNI TU...

ALEBO SKÚS NOVÚ OFFICE 365

PRIPRAVENÁ JE PRE TEBA ŠKOLSKÁ VERZIA BALÍČKA MS OFFICE 2007 PROFESIONAL PLUS

ČÍTAJ INFORMÁCIE NIŽŠIE...

 

Na plnenie domácich úloh potrebujete mať v počítačoch nainštalovaný program MS OFFICE, ktorý obsahuje programy WORD (práca s textom), EXCEL (práca s tabuľkami), POWER POINT (práca s prezentáciami).

Pokiaľ programy stále nemáte nainštalované máte možnosť si stiahnuť verziu MS office profesional plus 2007 SK do vašich počítačov. Je to verzia, s ktorou  pracujeme aj na hodinách informatiky.

Počas inštalácie postupujte podľa návodu: 

Manuál ako inštalovať program MS Office profesional plus 2007 SK do tvojho PC

 

Samotné inštalačné súbory a potrebné informácie nájdete v sekcii stiahni programy (kliknite na odkaz)