DOMÁCA ÚLOHA PRE ŽIAKOV 8A/8B/8C TRIEDY, SKUPINA CR (UTOROK)

31.03.2020 18:31

Milí žiaci 8A, 8B a 8C triedy,

[31.3.2020]

kým pripravím nové učivo (pravdepodobne skúsime webovú konferenciu), venujte prosím trochu času vypracovaniu dvoch testových úloh z informatickej súžaže I-BOBOR. Všetky pokyny nájdeš v zadaní DOMÁCEJ ÚLOHY Č.2


[17.3.2020]

na posledných spoločných hodinách sme sa venovali funkciám v tabuľkovom kalkulátore Excel. Viac menej sme opakovali učivo z minulého roka. Stihli sme si zopakovať funkcia SUM, AVERAGE, MIN, MAX, ROUND, IF, SUMIF, CONCATENATE. Funkcie IF AND sme však už nestihli, preto ju ani nebudem vyžadovať pri plnení zadania. Funkcie sme opakovali vypracovaním praktických príkladov. Aby ste nevyšli z cviku, tak som pripravil zopár nových praktických úloh. Všetky pokyny nájdeš v zadaní DOMÁCEJ ÚLOHY Č.1

Späť

DOMÁCA ÚLOHA Č.1

termín zadania úlohy: 17.3.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 24.3.2020
posunutý termín odovzdania úlohy: 29.3.2020

Stiahnite si tabuľku č.1. 

tabuľka č. 1

V zadaní nájdete spolu 7 úloh. Každá úloha sa nachádza v samostatnom hárku tabuľky. Na základe zadania v žltom páse buniek, použite funkcie a vzorce tak aby sme dosiahli požadovaný výsledok.

Snažte sa vypracovať všetky zadania, nakoľko ide o úlohy z minulého roka, teda opakovanie učiva.

Vypracovanú úlohu pošlite do termínu uvedeného v tabuľke uvedenej pri zadaní domácej úlohy.  Na odoslanie použite elektronicky formulár. 

V prípade, že máte problém s odosielaním cez formulár pošlite vypracované zadanie na mailovu adresu:

 domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Kliknutím na tento odkaz budeš presmerovaný na stránku s elektronickým formulárom.

 Nezabudni pridať prílohu !!!

DOMÁCA ÚLOHA č.2

termín zadania úlohy: 31.3.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 5.4.2020

Milí žiaci,

kým pripravým rozumný výklad učiva (EXCEL - FUNKCIE, pravdepodobne skúsime hromadnú konferenciu cez internet), aby sme sa pohli zas trošku ďalej, precvičte si prosím  informatické úlohy na portály I-BOBOR.sk.

Vypracujte minimálne 2 testy v kategórii KADET, ktoré nájdete v archíve úloh, pre ročníky súťaže 2018/2019, 2017/2018.

Priamy vstup do archívu testov:

https://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/

 

Po absolvovaní testu prosím urobte fotku s vyhodnotením a pošlite cez elektrinický formulár, alebo edupage stránku vo forme prílohy, prípadne priamo na email: 

domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Žiaci s najvyšším počtom bodov vo všetkých troch testoch získajú krásnu jednotku do žiackej knižky ;)


UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV!!!

žiaci, ktorí doposiaľ neposlali vypracovanú domácu úlohu č.1, tak posledný termín je do 5.4.2020 (nedeľa). Najneskôr vo štvrtok uverejním zoznam žiakov, ktorí neodoslali vypracovanú úlohu. Upozorňujem, že po karanténe môže byť práca každého žiaka zhodnotená a ohodnotená známkou.

 


ČÍTAJTE !!!

 

Na plnenie domácich úloh potrebujete mať v počítačoch nainštalovaný program MS OFFICE, ktorý obsahuje programy WORD (práca s textom), EXCEL (práca s tabuľkami), POWER POINT (práca s prezentáciami).

Pokiaľ programy stále nemáte nainštalované máte možnosť si stiahnuť verziu MS office profesional plus 2007 SK do vašich počítačov. Je to verzia, s ktorou  pracujeme aj na hodinách informatiky.

Počas inštalácie postupujte podľa návodu: 

Manuál ako inštalovať program MS Office profesional plus 2007 SK do tvojho PC

 

Samotné inštalačné súbory a potrebné informácie nájdetev sekcii stiahni programy