DOMÁCA ÚLOHA PRE ŽIAKOV 7B TRIEDY, 1.SKUPINA (PIATOK)

03.04.2020 18:50

Milí žiaci 7.B triedy,

[2.4.2020]
 
kým budeme pokračovať v opakovaní ďalších funkcií v excely, skúste si potrápiť hlavičky nad testami z informatiky, ktoré sú vyhotovené pre informatickú súťať I-BOBOR. Bližšie informácie nájdeš v zadaní domácej úlohy č.2.
 

 
[20.3.2020]

na poslednej spoločnej hodine sme spoločne opakovali učivo 6. ročníka - EXCEL, tvorba tabuliek podľa slovného zadania. Tabuľky neboli náročné, avšak vašou úlohou bolo správne porozumieť textu a vytvoriť tabuľku tak aby bola v praxi použiteľná. 

Kliknutím na oranžový text DOMÁCE ÚLOHY PRE ŽIAKOV 7B, 1. SKUPINA (PIATOK) sa dozviete čo je vaša domáca úloha.

Späť

DOMÁCA ÚLOHA Č.1

termín zadania úlohy: 20.3.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 26.3.2020
Náhradný termín na odoslanie vypracovanej úlohy: 5.4.2020

Stiahnite si zadanie č.1. 

zadanie č.1

V zadaní nájdete 9 slovných úloh. Vašou úlohou je tieto slovné úlohy vypracovať tak, že pripravíte tabuľky (šablóny, bez vpisovania konkrétnych údajov). Skúste popremýšlať nad tým ako tabuľky pripraviť tak, aby boli prehľadné a použiteľné.

Každé zadanie vypracujte do samostatného hárka, vypracujte čo najviac zadaní.

Vypracovanú úlohu pošlite do termínu uvedeného v tabuľke uvedenej pri zadaní domácej úlohy.  Na odoslanie použite elektronicky formulár. 

V prípade, že máte problém s odosielaním cez formulár pošlite vypracované zadanie na mailovu adresu:

 domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Kliknutím na tento odkaz budeš presmerovaný na stránku s elektronickým formulárom.

 Nezabudni pridať prílohu !!!

DOMÁCA ÚLOHA č.2

termín zadania úlohy: 3.4.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 10.4.2020

Milí žiaci,

kým pripravým rozumný výklad učiva (EXCEL - FUNKCIE), aby sme sa pohli zas trošku ďalej, precvičte si informatické úlohy na portály I-BOBOR.sk.

Vypracujte minimálne 3 testy v kategórii BENJAMÍN, ktoré nájdete v archíve úloh, pre ročníky súťaže 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017.

Priamy vstup do archívu testov:

https://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/

 

Po absolvovaní testu prosím urobte fotku s vyhodnotením a pošlite cez elektrinický formulár, alebo edupage stránku vo forme prílohy, prípadne priamo na email: 

domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Žiaci s najvyšším počtom bodov vo všetkých troch testoch získajú krásnu jednotku do žiackej knižky ;)

 


UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV!!!

žiaci, ktorí doposiaľ neposlali vypracovanú domácu úlohu č.1, tak posledný termín je do 5.4.2020 (nedeľa). Najneskôr vo štvrtok uverejním zoznam žiakov, ktorí neodoslali vypracovanú úlohu. Upozorňujem, že po karanténe môže byť práca každého žiaka zhodnotená a ohodnotená známkou.

 


ČÍTAJTE !!!

 

Na plnenie domácich úloh potrebujete mať v počítačoch nainštalovaný program MS OFFICE, ktorý obsahuje programy WORD (práca s textom), EXCEL (práca s tabuľkami), POWER POINT (práca s prezentáciami).

Pokiaľ programy stále nemáte nainštalované máte možnosť si stiahnuť verziu MS office profesional plus 2007 SK do vašich počítačov. Je to verzia, s ktorou  pracujeme aj na hodinách informatiky.

Počas inštalácie postupujte podľa návodu: 

Manuál ako inštalovať program MS Office profesional plus 2007 SK do tvojho PC

 

Samotné inštalačné súbory a potrebné informácie nájdetev sekcii stiahni programy