DOMÁCA ÚLOHA PRE ŽIAKOV 7A TRIEDY, 1.SKUPINA (ŠTVRTOK)

02.04.2020 20:50

Milí žiaci 7A triedy,

[2.4.2020]
 
kým budeme pokračovať v opakovaní ďalších funkcií v excely, skúste si potrápiť hlavičky nad testami z informatiky, ktoré sú vyhotovené pre informatickú súťať I-BOBOR. Bližšie informácie nájdeš v zadaní domácej úlohy č.2.
 

[19.3.2020]

na posledných spoločných hodinách sme sa venovali formátu čisla (teda ako zapísať dátum, desatinné číslo, percentá, symbol napr. euro), nástroju zoradiť a filtrovať, vzorcom a zatiaľ len funkcii SUM (SUMA), ktorá dokáže len spočítavať hodnoty v bunkách. Ukazovali sme si aj použitie klávesy F4, ktorá dokáže ukotviť bunky.

Pripravená je pre vás tabuľka, v ktorej si všetko zopakujete.

Späť

DOMÁCA ÚLOHA Č.1

termín zadania úlohy: 19.3.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 25.3.2020

Stiahnite si tabuľku č.1. 

tabuľka č. 1

V zadaní nájdete tabuľku, ktorá zobrazuje situáciu v predaji automobilov jednej firmy. Vašou úlohou je tabuľku vypracovať podľa zadania, ktoré je uvedené v červených šípkach v tabuľke. Úpravy robíte priamo do stiahnutej tabuľky.

Vypracovanú úlohu pošlite do termínu uvedeného v tabuľke uvedenej pri zadaní domácej úlohy.  Na odoslanie použite elektronicky formulár. 

V prípade, že máte problém s odosielaním cez formulár pošlite vypracované zadanie na mailovu adresu:

 domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Kliknutím na tento odkaz budeš presmerovaný na stránku s elektronickým formulárom.

 Nezabudni pridať prílohu !!!


DOMÁCA ÚLOHA č.2

termín zadania úlohy: 2.4.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 8.4.2020

Milí žiaci,

kým pripravým rozumný výklad učiva (EXCEL - FUNKCIE), aby sme sa pohli zas trošku ďalej, precvičte si informatické úlohy na portály I-BOBOR.sk.

Vypracujte minimálne 3 testy v kategórii BENJAMÍN, ktoré nájdete v archíve úloh, pre ročníky súťaže 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017.

Priamy vstup do archívu testov:

https://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/

 

Po absolvovaní testu prosím urobte fotku s vyhodnotením a pošlite cez elektrinický formulár, alebo edupage stránku vo forme prílohy, prípadne priamo na email: 

domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Žiaci s najvyšším počtom bodov vo všetkých troch testoch získajú krásnu jednotku do žiackej knižky ;)


UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV!!!

žiaci, ktorí doposiaľ neposlali vypracovanú domácu úlohu č.1, tak posledný termín je do 5.4.2020 (nedeľa). Najneskôr vo štvrtok uverejním zoznam žiakov, ktorí neodoslali vypracovanú úlohu. Upozorňujem, že po karanténe môže byť práca každého žiaka zhodnotená a ohodnotená známkou.


ČÍTAJTE !!!

 

Na plnenie domácich úloh potrebujete mať v počítačoch nainštalovaný program MS OFFICE, ktorý obsahuje programy WORD (práca s textom), EXCEL (práca s tabuľkami), POWER POINT (práca s prezentáciami).

Pokiaľ programy stále nemáte nainštalované máte možnosť si stiahnuť verziu MS office profesional plus 2007 SK do vašich počítačov. Je to verzia, s ktorou  pracujeme aj na hodinách informatiky.

Počas inštalácie postupujte podľa návodu: 

Manuál ako inštalovať program MS Office profesional plus 2007 SK do tvojho PC

 

Samotné inštalačné súbory a potrebné informácie nájdetev sekcii stiahni programy