DOMÁCA ÚLOHA PRE ŽIAKOV 6A TRIEDY, 2.SKUPINA (ŠTVRTOK)

02.04.2020 20:45

Milí žiaci 6A triedy,

[2.4.2020]

kým pripravím nové učivo (pravdepodobne skúsime webovú konferenciu), venujte prosím trochu času vypracovaniu dvoch testových úloh z informatickej súžaže I-BOBOR. Všetky pokyny nájdeš v zadaní DOMÁCEJ ÚLOHY Č.2

 

[19.3.2020]

na poslednej spoločnej hodine sme sa venovali formátu čísla, avšak nedokončili sme to nakoľko váša účasť na hodine bola nízka. Taktiež ste absolvovali písomku zameranú na tvorbu tabuliek podľa predlohy. Mnohí z vás mali s touto úlohou problém, preto si túto úlohu zopakujete.

Máte v zadaní pripravené 2 vzorové tabuľky. Vašou úlohou je vytvoriť v programe Excel presne rovnaké tabuľky podľa vzoru, tentokrát aj s textami a rovnakými (podobnými) farbami.

Použitie nástroj FORMÁT BUNKY (zarovnanie textu, orientácia textu, zlúčenie buniek, orámovanie, pozadie bunky), rozšírenie stĺpca...)

Vyvarujte sa chýb, ktoré ste robili aj na písomke. Tabuľka má mať taký počet stĺpcov a riadkov ako je v predlohe. Širší stĺpec neznamená automaticky, že vznikol zlúčením dvoch stĺpcov, mohli sme ho len rozšíriť.

 

Späť

DOMÁCA ÚLOHA Č.1

termín zadania úlohy: 19.3.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 25.3.2020

Stiahnite si tabuľku č.1 a č.2 .

tabuľka č. 1
tabuľka č.2

V zadaní nájdete dve tabuľky. Vašou úlohou je tabuľky prekresliť presne podľa predlohy aj textom a farbou (aspoň podobnou). Myslite na to, že vaša tabuľka má mať rovnaký počet stĺpcov a riadkov ako je v predlohe. To, že stĺpec v predlohe je širší ako iný stĺpec nemusí znamenať, že vznikol zlúčením dvoch stĺpcov.

Vyvarujte sa chýb, ktoré ste robili na hodinách.

Vypracovanú úlohu pošlite do termínu uvedeného v tabuľke uvedenej pri zadaní domácej úlohy.  Na odoslanie použite elektronicky formulár. 

V prípade, že máte problém s odosielaním cez formulár pošlite vypracované zadanie na mailovu adresu:

 domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Kliknutím na tento odkaz budeš presmerovaný na stránku s elektronickým formulárom.

 Nezabudni pridať prílohu !!!

DOMÁCA ÚLOHA Č.2

termín zadania úlohy: 1.4.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 7.4.2020

Milí žiaci,

kým pripravým výklad nového učiva, aby sme sa pohli zas trošku ďalej, precvičte si informatické úlohy na portály I-BOBOR.sk.

Vypracujte minimálne 2 testy v kategórii BENJAMÍN, ktoré nájdete v archíve úloh, pre ročníky súťaže 2018/2019, 2017/2018.

Priamy vstup do archívu testov:

https://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/

 

Po absolvovaní testu prosím urobte fotku s vyhodnotením a pošlite cez elektronický formulár, alebo edupage stránku vo forme prílohy, prípadne priamo na email: 

domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Žiaci s najvyšším počtom bodov v oboch testoch získajú krásnu jednotku do žiackej knižky ;)

 


UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV!!!

žiaci, ktorí doposiaľ neposlali vypracovanú domácu úlohu č.1, tak posledný termín je do 5.4.2020 (nedeľa). Najneskôr vo štvrtok uverejním zoznam žiakov, ktorí neodoslali vypracovanú úlohu. Upozorňujem, že po karanténe môže byť práca každého žiaka zhodnotená a ohodnotená známkou.

 


ČÍTAJTE !!!

 

Na plnenie domácich úloh potrebujete mať v počítačoch nainštalovaný program MS OFFICE, ktorý obsahuje programy WORD (práca s textom), EXCEL (práca s tabuľkami), POWER POINT (práca s prezentáciami).

Pokiaľ programy stále nemáte nainštalované máte možnosť si stiahnuť verziu MS office profesional plus 2007 SK do vašich počítačov. Je to verzia, s ktorou  pracujeme aj na hodinách informatiky.

Počas inštalácie postupujte podľa návodu: 

Manuál ako inštalovať program MS Office profesional plus 2007 SK do tvojho PC

 

Samotné inštalačné súbory a potrebné informácie nájdetev sekcii stiahni programy