DOMÁCA ÚLOHA PRE ŽIAKOV 6A/6B TRIEDY, 2. SKUPINA (STREDA)

01.04.2020 18:02

[1.4.2020]

kým pripravím nové učivo (pravdepodobne skúsime webovú konferenciu), venujte prosím trochu času vypracovaniu dvoch testových úloh z informatickej súžaže I-BOBOR. Všetky pokyny nájdeš v zadaní DOMÁCEJ ÚLOHY Č.2

[18.3.2020]

Milí žiaci 6A a 6B triedy,

na posledných hodinách sme opakovali učivo z piateho ročníka. Jednou z vedomostí má byť aj vytváranie tabuliek podľa šablóny. My sme síce podobné tabuľky už vytvárali avšak aby ste nevyšli z cviku tak vám posielam ďalšie dve tabuľky na prekreslenie.

Zopakujete si tak prácu s formátom bunky -zarovnanie textu, orientácia textu, zalomenie a prispôsobenie textu, zlúčenie buniek, podfarbenie bunky, orámovanie buniek.

Späť

DOMÁCA ÚLOHA Č.1

termín zadania úlohy: 18.3.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 24.3.2020
posunutý termín odovzdania úlohy: 1.4.2020

Stiahnite si tabuľku č.1 a č.2 .

tabuľka č. 1
tabuľka č.2

V zadaní nájdete dve tabuľky. Vašou úlohou je tabuľky prekresliť presne podľa predlohy aj textom a farbou (aspoň podobnou). Myslite na to, že vaša tabuľka má mať rovnaký počet stĺpcov a riadkov ako je v predlohe. To, že stĺpec v predlohe je širší ako iný stĺpec nemusí znamenať, že vznikol zlúčením dvoch stĺpcov.

Vyvarujte sa chýb, ktoré ste robili na hodinách.

Vypracovanú úlohu pošlite do termínu uvedeného v tabuľke uvedenej pri zadaní domácej úlohy.  Na odoslanie použite elektronicky formulár. 

V prípade, že máte problém s odosielaním cez formulár pošlite vypracované zadanie na mailovu adresu:

 domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Kliknutím na tento odkaz budeš presmerovaný na stránku s elektronickým formulárom.

 Nezabudni pridať prílohu !!!

DOMÁCA ÚLOHA Č.2

termín zadania úlohy: 1.4.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 6.4.2020

Milí žiaci,

kým pripravým výklad nového učiva, aby sme sa pohli zas trošku ďalej, precvičte si informatické úlohy na portály I-BOBOR.sk.

Vypracujte minimálne 2 testy v kategórii BENJAMÍN, ktoré nájdete v archíve úloh, pre ročníky súťaže 2018/2019, 2017/2018.

Priamy vstup do archívu testov:

https://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/

 

Po absolvovaní testu prosím urobte fotku s vyhodnotením a pošlite cez elektronický formulár, alebo edupage stránku vo forme prílohy, prípadne priamo na email: 

domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Žiaci s najvyšším počtom bodov v oboch testoch získajú krásnu jednotku do žiackej knižky ;)

 


UPOZORNENIE PRE ŽIAKOV!!!

žiaci, ktorí doposiaľ neposlali vypracovanú domácu úlohu č.1, tak posledný termín je do 5.4.2020 (nedeľa). Najneskôr vo štvrtok uverejním zoznam žiakov, ktorí neodoslali vypracovanú úlohu. Upozorňujem, že po karanténe môže byť práca každého žiaka zhodnotená a ohodnotená známkou.

 


ČÍTAJTE !!!

 

Na plnenie domácich úloh potrebujete mať v počítačoch nainštalovaný program MS OFFICE, ktorý obsahuje programy WORD (práca s textom), EXCEL (práca s tabuľkami), POWER POINT (práca s prezentáciami).

Pokiaľ programy stále nemáte nainštalované máte možnosť si stiahnuť verziu MS office profesional plus 2007 SK do vašich počítačov. Je to verzia, s ktorou  pracujeme aj na hodinách informatiky.

Počas inštalácie postupujte podľa návodu: 

Manuál ako inštalovať program MS Office profesional plus 2007 SK do tvojho PC

 

Samotné inštalačné súbory a potrebné informácie nájdetev sekcii stiahni programy