DOMÁCA ÚLOHA PRE ŽIAKOV 5A A 5B TRIEDY, 2.SKUPINA (ŠTVRTOK)

02.04.2020 21:30

Milí žiaci 5A a 5B triedy,

[31.3.2020]

kým budeme pokračovať novým učivom, skúste si potrápiť hlavičky nad testami z informatiky, ktoré sú vyhotovené pre informatickú súťať I-BOBOR. Bližšie informácie nájdeš v zadaní domácej úlohy č.2.


[19.3.2020]

na poslednej spoločnej hodine sme písali písomku z témy STAVBA POČÍTAČA. Hodinu pred písomkou sme si dokonca rozobrali jeden počítač takmer do šrubky. Ukázali sme si teda aj prakticky z čoho sa taký počítač skladá a ako funguje. 

Na záver sme si dali aj testík, ktorý ale nedopadol práve najlepšie. Keďže sme sa dohodli na opravnej písomke, odporúčam vám prejsť si pripravené učivo ešte raz. 

Späť

DOMÁCA ÚLOHA Č.1

termín zadania úlohy: 31.3.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: po skončení karantény v škole

 

Chcem aby ste si doma pripravili projekty napr. plagát, kde sa pokúsite znázorniť ako taký počítač funguje. Ako sa vraví fantázii sa medze nekladú a už teraz sa teším na vaše projektíky, ktoré si ukážeme na prvej spoločnej hodine po karanténe.

 

Stiahnite si učivo - Stavba počítača 

Stavba počítača (prezentácia)
Stavba počítača (PDF súbor)

Stiahnite si napr. pripravené učebné materiály v PDF ale POWER POINT verzii (je to to isté z čoho ste sa učili na písomku). Pri príprave vašich projektov použite internet, farbičky, lepidlá, nožnice a najmä fantáziu.


DOMÁCA ÚLOHA Č.2

termín zadania úlohy: 2.4.2020
riadny termín na odovzdanie úlohy: 8.4.2020

Milí žiaci,

kým pripravým výklad nového učiva, aby sme sa pohli zas trošku ďalej, precvičte si informatické úlohy na portály I-BOBOR.sk.

Vypracujte minimálne 3 testy v kategórii DROBEC, ktoré nájdete v archíve úloh, pre ročníky súťaže 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017.

Priamy vstup do archívu testov:

https://demo.ibobor.sk/sutaz_demo/

 

Po absolvovaní testu prosím urobte fotku s vyhodnotením a pošlite cez elektronický formulár, alebo edupage stránku vo forme prílohy, prípadne priamo na email: 

domaceulohyzshutnicka@gmail.com

Žiaci s najvyšším počtom bodov vo všetkých troch testoch získajú krásnu jednotku do žiackej knižky ;)