Elektronická triedna kniha pre učiteľov

Elektronická triedna kniha prináša učiteľom možnosť viesť bezpapierovú triednu knihu. Evidenciu prebraného učiva aj zapísanie chýbajúcich žiakov hravo zvládnete aj na mobile či tablete.

POKYNY: 

Po kliknutí na odkaz budete presmerovaný na stránky edupage, kde nájdete prihlasovacie okienko (viď. obr. 1). Zadajte svoje prihlasovacie údaje (rovnaké ako pre prístup do suplovania a rozvrhov). V prípade, že neviete svoje prihlasovacie údaje navštívte školského administrátora

PRE ZOBRAZENIE PRIHLASOVACIEHO OKIENKA KLIKNITE NA TENTO ODKAZ !!!

 

obr. 1

Po prihlásení sa uvidíte administračné prostredie stránky edupage. Vľavo v menu sa nachádza sekcia Vyučovanie. Kliknite na ňu a rozbalí sa podsekcia kde sa nachádza aj el. triedna kniha. Kliknite na ňu (viď. obr. 2).

obr. 2

Dostanete sa tak do administrácie svojej triedy resp. vyučovacej hodiny, ktorú učíte. Môžete tak vypĺňať údaje, ktoré by ste vypisovali do papierovej triednej knihy. Napr. preberané účivo, dochádzka žiakov, známky, poznámky a iné.

Údaje, ktoré vložíte do el. triednej knihy budú automaticky synchronizované so školským administračným systémom ASC Agenda, teda nebude potrebné údaje duplicitne nahadzovať. Synchronizácia bude prebiehať spravidla 1. krát v týždni v piatok.

Po ukočení práce v el. triednej knihe sa nezabudnite odhlásiť !!!

POZNÁMKA: skúšobná testovacia verzia bude spustená v mesiaci apríl 2017. Plné zavedenie el. triednej knihy namiesto papierovej triednej knihy sa predpokladá v mesiaci september 2017 v novom šk. roku 2017 / 2018.

 

Otázky a opovede: Elektronická triedna kniha

Ako začať pracovať v elektronickej triednej knihe?

viac informácií o tom ako a kde začať nájdete tu: https://help.edupage.info/text.php?id=868&lang=sk

Čo môže triedny učiteľ robiť v elektronickej triednej knihe?

Viac informácií o tom, čo a ako môže triedny učiteľ robiť v elektronickej triednej knihe nájdete tu: https://help.edupage.info/text.php?id=870&lang=sk

Ako môže učiteľ automaticky sčítať neskoré príchody žiakov?

Viac informácií o sčítaní dochádzky žiaka nájdete tu: https://help.edupage.info/text.php?id=1129&lang=sk

Ako zobraziť v triednej knihe iba žiakov mojej skupiny?

Viac informácií nájdete tu: https://help.edupage.info/text.php?id=1053&lang=sk