Internetové didaktické portály s neplatenou registráciou

Vyberte portál s...
 
DIGITÁLNE VZDELÁVANIE https://digitalnevzdelavanie.sk  
Projekt "Digitálne vzdelávie" sa začal realizovať 13.3.2013 a ukončený bude 31.10.2015. Ide o národný projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety. Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavu vzdelávania ZŠ a SŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Hlavným výsledkom projektu budú objekty pre 11 vybraných všeobecno vzdelávacích predmetov na základných a stredných školách. Do tvorby digitálnych objektov budú zapojení učitelia. Škola získa prostredníctvom tohto projektu prístup k 42800 digitálnym vzdelávacím objektom, hardvérové a softvérové vybavenie multimediálnej učebne, príležistosť zapojiť svojich učiteľov do tvorby obsahov digitálnych objektov.
DIGIPÉDIA PLANÉTA VEDOMOSTÍ https://planetavedomosti.iedu.sk  
Portál "Digipédia - planéta vedomsotí" je pravádzkovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Bol navrhnutý primárne pre školy, učiteľov a žiakov, ktorí hľadajú nové moderné spôsoby vyučovania a učenia sa. Cieľom portálu je poskytnúť školám, učiteľom, žiakom a širokej verejnosti kvalitné, atraktívne a stimulujúce vzdelávacie materiály pre zefektívnenie a modernizáciu vzdelávacieho procesu. Portál obsahuje veľké množstvo didaktického materiálu určeného prevažne na interaktívnu výučbu v prírodovedných predmetoch. Zatiaľ sú k dispozícii didaktické materiály v predmetoch: matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, geografia a registráciu do systému majú aktivovanú všetci vyučujúci týchto predmetov. Postupne ako budú pribúdať ďalšie objekty v iných vyučovacích predmetoch bude aktivovaná registrácia ostaným pedagógom v danom predmete. Prihlasovacie údaje ako meno a heslo bolo odoslané pedagógom na osobný e-mail, ktorý uviedli do školského systému ASC Agenda. V prípade komplikácii v prístupe do systému po zadaní mena a hesla kontaktujte školského administrátora (Mgr. M. Hadbavný).
POMETHEAN PLANET https://prometheanplanet.com/en  
Portál "Promethean Planet" je vytvorený učiteľmi pre učiteľov, tak aby ste mohli svoje vyučovacie hodiny spraviť zaujímavejšie, pútavejšie a interaktívnejšie. Dostupný materiál je v anglickom jazyku, preto bude vhodný najmä pre učiteľov cudzieho jazyka anglického alebo pre učiteľov, ktorí ovládajú anglický jazyk. Po bezplatnej registrácii a prihlásení sa na portál je možné sťahovať a používať všetky dostupné materiály určené predovšetkým na výuku na interaktívnych tabuliach typu Actvie Board (použitie na iných tabuliach alebo interaktívnych zariadeniach je tiež možné napr. Mimio, Ebeam, Quomo atd.).
DOBRÉ NÁPADY https://dobrenapady.info/news.php  
Portál "Dobré nápady" ponúka pedagógom množstvo hravých a užitočných materiálov pre vyučovaciu hodinu na 1. stupni ZŠ. Ponuka je tvorená rôznymi materiálmi ako maľovanky, skladačky z papiera, karnevalové masky a iné určené pre deti v ŠKD i 1 stupňa ZŠ. Pre školákov množstvo aplikácií pre čítanie s obrázkami, písanie, geometriu, počítanie spestrí deň za školskou lavicou. Registrácia je zdarma a po registrovaní sa môžete materiály bezplatne používať.
E- DETI https://oskole.sk/e-deti/ucitelia  
Portál "E-deti" vznikol na podnet spoločnosti Orange a.s.  je určený učiteľom, rodičom, deťom aj tínedžerom. Učitelia aj rodičia nájdu mnoho tipov ako chrániť deti pred nástrojmi komunikačných technológií najmä opatrenia pred negatívnym vplyvom mobilných telefónov, internetu, či televízie. Učitelia aj deti tu nájdu zaujímavé tipy ako predchádzať kyberšikane či závislostiam na internete. Rodičia aj učitelia môžu vytlačiť test pre najmenšich ale aj pre deti od 8 - 12 rokov, ktorým zistia ako používajú internet a či potrebujú s niečim poradiť. Spolu vyhodnotíte test a porozprávajte sa o rizikách pri využívaní informačných technológií. Učitelia tu nájdu aj učebné materiály ako testy pre najmenšich, testy pre deti od 8 - 12 rokov, testy pre deti nad 12 rokov, tajničky pre múdre hlavičky, škola a komunikačné technológie, poznámky pre učiteľov. Navštíviť tento portál sa rozhodne oplatí najmä ak chceme predchádzať SPJ úzko spätými s IKT.
DIGITÁLNA KNIŽNICA https://kniznica.edupage.org/kniznica  
Portál "Digitálna knižnica" slúži na ukladanie, vyhľadávanie, výber a výmenu učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese. Prístup do Digitálnej knižnice majú bezplatne všetci učitelia na Slovensku. Nemusíte platiť žiadne mesačné alebo ročné poplatky za sťahovanie materiálov.
V knižnici sú učebné materiály rozdelené podľa predmetov a ročníkov podľa najnovšieho ŠVP.
VIRTUÁLNA KNIŽNICA https://zborovna.sk  
Portál "Virtuálna knižnica" známy aj ako "Zborovňa" reaguje na potrebu učiteľov a žiakov v oblasti moderného vzdelávania. Poskytuje kvalitné materiály a dáta, v elktronickej podobe prostredníctvom internetu. Materiály je možné prevziať alebo otvoriť priamo v internetovom prehliadači. Učitelia môžu vytvárať virtuálne triedy pre svojich žiakov a napĺňať ich testovými úlohami, učebnými materiálmi. Po registrácii a prihlásení sa môže užívateľ využívať všetky vlastnosti portálu.
MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU https://modernizaciavzdelavania.sk  
Portál "MVP" poskytuje kvalitné materiály a dáta v elektronickej podobe prostredníctvom internetu. Prístup na portál majú užívatelia po registrácii do systému, teda užívatelia, ktorí boli prihlásení na vzdelávania realizované projektami MVP.
PROJEKT TUI https://projekttui.cz  
Portál "Projektui.cz" vznikol ako projekt pod projektovým číslom CZ.1.07/1.1.01/02.0010, do ktorého sa zapojila ZŠ Havlíčkuv Brod v Čechách pod hlavičkou investície do rozvoja vzdelávania. Dikdaktické materiály dostupné na tomto portály sú k dispozícii učiteľom po bezplatnej registrácii. Materiály sú interaktívneho charakteru, prioritne určené pre interaktívnu výuku na interaktívnych tabuliach tipu ACTIVBOARD, QOMO, PROMETHEAN Activ Studio. Materiál je bohatý pre 1. aj druhý stupeň ZŠ v českom jazyku.
E- AKTOVKA https://eaktovka.sk  
Portál "eAktovka" sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru.
O ŠKOLE https://oskole.sk  
Portál "oškole" bol vytvorený pre učiteľov a žiakov. Obsahuje veľké množstvo učebného materiálu, referátov, diktátov, testov pre žiakov základných a stredných škôl. Pomocou rýchlej navigácie si učiteľ vyberie predmet a ročník a môže si materiály stiahnuť alebo priamo vytlačiť.

 

 

Google

Anketa

Je úroveň portálu Digitálne vzdelávanie postačujúca?

Celkový počet hlasov: 31

Anketa

Je úroveň portálu Digipédia - Planéta vedomostí postačujúca?

Celkový počet hlasov: 28

Anketa

Je úroveň portálu Promethean planet postačujúca?

Celkový počet hlasov: 29

Anketa

Je úroveň portálu Dobré nápady postačujúca?

Celkový počet hlasov: 29

Anketa

Je úroveň portálu E-deti postačujúca?

Celkový počet hlasov: 29

Anketa

Je úroveň portálu Digitálna knižnica postačujúca?

Celkový počet hlasov: 29

Anketa

Je úroveň portálu Virtuálna knižnica (Zborovňa) postačujúca?

Celkový počet hlasov: 30

Anketa

Je úroveň portálu MVP postačujúca?

Celkový počet hlasov: 29