Elektronická prihláška do 1. ročníka na šk. r. 2020/2021

Vážení rodičia,

blíži sa termín (1. - 5. apríla 2019 v čase od 800 - 1700 hod.) zápisu budúcich prvákov na základnú školu. 

Informácie pre rodičov k zápisu do 1. ročníka

V dňoch 1. a 2. apríla 2019 budú zapisované len deti, ktorých bydlisko je na území mesta Spišská Nová Ves a to podľa školských obvodov. Do školského obvodu ZŠ Hutnícka 16, SNV na území mesta patria ulice: 

 • Hutnícka
 • Duklianska - sídlisko
 • Hrnčiarska
 • Kováčska
 • Zamočnícka
 • Kamenárska
 • Stolárska
 • Strojnícka
 • Kolárska
 • Tkáčska
 • Radlinského - západná časť
Okrem mestských častí patria do obvodu aj časti obcí: 
 • Arnutovce
 • Danišovce
 • Domaňovce
 • Hnilčík
 • Chrasť nad Hornádom
 • Iliašovce
 • Jamník
 • Lieskovany
 • Matejovce nad Hornádom
 • Odorín
 • Poráč
 • Teplička
 • Letanovce
 • Spišské Tomášovce
 • Vítkovce

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa
 • rodný list dieťaťa

So zápisom je spojené vypĺňanie množstva údajov do prihlášky.

EduPage Vám ponúka možnosť vypĺňať prihlášky elektronicky. Rodičia môžu elektronickú prihlášku vyplniť doma, vytlačiť si ju a priniesť podpísanú na zápis. Alebo ju vyplnia a vytlačia  na počítači priamo v škole pri zápise s asistenciou pedagóga.

Správne vyplnené prihlášky sú podkladom pre vytvorenie karty nového žiaka v školskom informačnom systémePoužitím elektronickej prihlášky vyplnenej priamo rodičom sa znižuje pravdepodobnosť vzniku chýb pri prepisovaní údajov do školského informačného systému.

Po odoslaní prihlášky cez edupage stránky školy  je rodičovi automaticky zaslaný potvrdzovací e-mail s unikátnym kódom, pomocou ktorého vie prihlášku stále upraviť. Rodič prinesie do školy vytlačenú a podpísanú prihlášku.

 

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať mailom (skola@zshutnsnv.edu.sk)

CHCEM VYPLNIŤ ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU KLIKNITE SEM

Elektronická prihláška bude dostupná v termínoch zápisu od 1. do 5. apríla 2019.

UPOZORNENIE PRE RODIČOV: Na prihláške musí byť uvedený dátum podania prihlášky od 1. apríla do 5. apríla 2019

Rodičia môžu elektronicky vypĺňať, vytlačiť, podpísať a odovzdať pri zápise aj žiadosť o prijatie žiaka do školského klubu.

 Vyplniť formulár žiadosť o prijatie žiaka do školského klubu >>>