Špeciálne triedy pre žiakov s autizmom (ŠPT s AU)

V špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami vzdelávame žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. V školskom vzdelávacom programe sme využili dotáciu na posilnenie predmetu RKSaSZ - Rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností. Každý žiak postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Uplatňujeme špeciálno-pedagogické metódy a multisenzorický prístup.

Na dosiahnutie vytýčených cieľov využívame špeciálno-pedagogické metódy:

  • Viacnásobného opakovania informácie (opakovanie výslovnosti hlásky, grafické znázornenie).
  • Na vytvorenie pamäťovej stopy – nadmerné zvýraznenie informácie (tvaru písmen, odlíšenie konkrétneho písmena od iného).
  • Multisenzorické sprostredkovanie – prijímať informácie viacerými zmyslami (počuť zvukovú podobu hlásky, vymodelovať písmeno)
  • Metódu intenzívnej motivácie – vyvolať čo najžiadanejšiu motiváciu pre požadované aktivity (zanôtiť melódiu obľúbenej pesničky pomocou hlásky a alebo m).
  • Pozitívna psychická tonizácia – snaha o vytvorenie psychickej pohody – využívania inštrukčných médií, – nápisy, knihy, fotky, filmy, modely a i.
  • Špecifické prístupy: Využívané stratégie a programy náhradnej komunikácie - Program TEACCH, PECS - obrázkový výmenný systém, ABA terapia, BLISS- komunikačný systém, MAKATON - obrázkový systém, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikáciu, vzťah - kontakt.
  • Žiaci sa zúčastňujú všetkých školských akcií a podujatí a taktiež navštevujú kultúrne a spoločenské podujatia spolu s ostatnými deťmi našej školy.

Výlety a exkurzie ŠPT s AU s MP

Šk. r. 2013-2014; Školský výlet do ZOO v SNV

Šk. r. 2013-2014; Školský výlet do ZOO v SNV
Dňa 17.6. 2014 sme sa zúčastnili školského výletu so žiakmi 1. ročníka v ZOO v Spišskej Novej Vsi.

Šk. r. 2013-2014; Návšteva ZOO v Nyregyháza v Maďarsku

Šk. r. 2013-2014; Návšteva ZOO v Nyregyháza v Maďarsku
Dňa 30.5.2014 sa žiak 8. ročníka Martin Gregorik zúčastnil školského výletu spolu so žiakmi našej školy z 2.stupňa v Maďarsku.  Navštívili sme ZOO v Nyregyháza, kde sme videli predvádzanie tuleňov, papagájov, ocenárium v zelenej pyramíde, džungľu, dom slona afrického a ďalšie zvieratká ako je...

Šk. r. 2013-2014; Návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove

Šk. r. 2013-2014; Návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove
Dňa 24.3.2014 sme navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Formou audiovizuálnych programov pod umelou hviezdnou oblohou planetária nám ponúkli zaujímavý a netradičný pohľad na vesmír, hviezdnu oblohu a našu Zem.

Šk. r. 2013 - 2014; Exkurzia v ZOO - aquaterra

Šk. r. 2013 - 2014; Exkurzia v ZOO - aquaterra
Dňa 14.2.2014 sme urobili exkurzia v ZOO - Aquaterra v Spišskej Novej Vsi. Deti najviac zaujali krokodíly, hady, rybičky.

Šk. r. 2013-2014; Výstava "Nálezy impulzov"

Šk. r. 2013-2014; Výstava "Nálezy impulzov"
V mesiaci február dňa 4.2. 2014 sme sa zúčastnili výstavy s názvom "Nálezy impulzov" v Kaštieli v Smižanoch.

Akcie ŠPT s AU s MP

Detské ihrisko na letisku v Spišskej Novej Vsi 2018

Detské ihrisko na letisku v Spišskej Novej Vsi 2018
V mesiaci apríl sme zašli a detské ihrisko na letisku v našom meste.

Šk. r. 2017 - 2018; Narodeniny 2018

Šk. r. 2017 - 2018; Narodeniny 2018
Dňa 8.3.2018 sme zablahoželali našej spolužiačke k narodeninám.

Šk. r. 2017 - 2018 Karneval

Šk. r. 2017 - 2018 Karneval
Dňa 6.2.2018 sa deti sa prezliekli do svojich masiek. 

Šk. r. 2017-2018 - Vianočný čas...

Šk. r. 2017-2018 - Vianočný čas...
Rok čo rok k nám prichádzajú Vianoce - je to tak. Najkrajšie sviatky roka. Radostné, čarovné, pokojné, láskyplné. Aj my  spoločne sme vytvárali vianočnú atmosféru rôznymi aktivitami, prípravami k výzdobe triedy, pečením perníčkov a  návštevou vianočných trhov v meste Poprad.  Každému...

Šk.r. 2017 - 2018 - Európsky deň jazykov 2017

Šk.r. 2017 - 2018 - Európsky deň jazykov 2017
26.9.2017 Európsky deň jazykov - účasť so žiakmi na besede.

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 25.5.2018

Anketa

Páči sa Vám táto stránka?

Celkový počet hlasov: 27