meniny má Vlastimil, zajtra Matilda


Projekt Naše mesto "Skrášľujme si školu"

Naša škola sa rozhodla dňa 2.5.2013 zapojiť do projektu Naše mesto pod záštitou nadácie PONTIS a to vypracovaním a prihlásením projektu “Skrášľujme si školu”. Projekt „Naše mesto” každoročne zapája slovenské mestá a tisíce dobrovoľníkov z firiem z celého Slovenska za účelom vykonávania dobrovoľníckych aktivít.

Náš projekt “Skrášľujme si školu” bol úspešný a získal tak grant vo výške 349 €. Škola spoluúčasťou prispela finančnou sumou 205 €

Z navrhovaných aktivít v projekte sa nám podarilo naplniť všekty. A čo sa nám podarilo nakúpiť a urobiť?

  1. Skrášlili sme si časť nášho školského átria. Nakúpili sme textilné fólie, mulčovaciu kôru, plastové oddeľovače, mulčovaciu drť v celkovej hodnote 109,77 €. V mesiaci august sa pustili do úprav školského átria zopár zamestnancov školy. Aj keď sme všetky práce nestihli urobiť zmeny nás veľmi potešili a budeme naďalej v skrášľovaní átria pokračovať.

školské átrium pred rekonštrukciou

školské átrium po rekonštrukcii
  1. Namaľovali sme vstupnú bránu a časť oplotenia školy. Nakúpili sme valčeky, štetce, rukavice, farby, riedidlá, občerstvenie a bagety v celkovej hodnote 187,4 €. Prihlásení dobrovoľníci, naši žiaci a rodič pod vedením koordinátora projektu dňa 14.6.2013 v čase od 14:00 do 19:00 zmenili vstupnú časť do areálu školy na krásnu  zelenú oázu. 

oplotenie pred rekonštrukciou

oplotenie po rekonštrukcii
  1. V mesiaci august sme vymaľovali 1 triedu. Nakúpili sme akrylové farby a zakrývacie plachty v hodnote 51,5 € a pustili sme sa do maľovania.

trieda pred rekonštrukciou

trieda po rekonštrukcii

Za vykonanú prácu čakala dobrovoľníkov odmena v podobe príjemnej spoločnosti, občerstvenia, bagetytrička s logom naše mesto, no v neposlednom rade radosť z dobre vykonanej práce.  

  

Tímto sa chceme poďakovať nadácii PONTIS za finančný príspevok našej škole, ktorý bol použitý na realizáciu schváleného projektu a dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli aktivity z projektu realizovať.

ĎAKUJEME

Mgr. Miloš Hadbavný 

koordinátor projektu

Fotogaléria: brána a oplotenie pred a po maľovaní

/album/fotogaleria-16/a1-jpg60/ oplotenie pred vstupom do školy /album/fotogaleria-16/a3-jpg44/ hlavná brána pre vstupom do školy

Fotogaléria: triedy pred a po maľovaní

/album/fotogaleria-17/a1-jpg61/ trieda pred maľovaním /album/fotogaleria-17/a2-jpg64/ trieda pred maľovaním

Fotogaléria: átrium pred a po rekonštrukcii

/album/fotogaleria-15/a1-jpg59/ školské átrium pred úpravou /album/fotogaleria-15/a2-jpg62/ školské átrium pred úpravou

ZOBRAZIŤ HARMONOGRAM AKTIVÍT

"NAŠE MESTO"

kliknite sem

Nezabudnite si prečítať:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ako sme maľovali plot a bránu školy

/album/ako-sme-malovali-plot-a-branu-skoly/a1-jpg62/ /album/ako-sme-malovali-plot-a-branu-skoly/a2-jpg65/ /album/ako-sme-malovali-plot-a-branu-skoly/a3-jpg46/ /album/ako-sme-malovali-plot-a-branu-skoly/a4-jpg74/ /album/ako-sme-malovali-plot-a-branu-skoly/a5-jpg55/ /album/ako-sme-malovali-plot-a-branu-skoly/a6-jpg49/ /album/ako-sme-malovali-plot-a-branu-skoly/a7-jpg35/

Porfólio nadácie PONTIS

Neziskové organizácie majú podľa nás v demokratickej spoločnosti významnú úlohu. Sú nositeľmi pozitívnych zmien a umožňujú občanom zapájať sa do správy vecí verejných. Našou ambíciou je podporovať ich dlhodobú finančnú udržateľnosť, prispievať k ich inštitucionálnemu posilneniu a spolupodieľať sa na riešení otázok ich organizačného rozvoja. Sme presvedčení, že má význam rozširovať okruh záujemcov o ich činnosť a projekty. Na naplnenie týchto ambícií zameriavame náš fundraising. Neziskovým organizáciám ponúkame najmä: príležitosť zapojiť sa do programu, granty na podporu činnosti a inštitucionálneho rozvoja, konzultácie pri príprave projektov a fundraisingu, preklenovacie a samofinancujúce, účasť na našich a zverejňovanie získaných poznatkov, zvyšovanie povedomia firiem i verejnosti o poslaní, význame a aktivitách

 

Anketa

Páči sa vám úpravené átrium školy

Celkový počet hlasov: 14

Anketa

Je brána a oplotenie teraz krajšie?

Celkový počet hlasov: 11