Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Telesná výchova

Pohybové hry :
 

1. na rozvoj pohybových schopností :
    a. na rozvoj rýchlosti
    b. na rozvoj sily
    c. na rozvoj vytrvalosti

2. na nácvik a zdokonalenie herných činností jednotlivca
v športových hrách

    a. úvod
    b. futbal
    c. volejbal
    d. basketbal
    e. hádzaná  
    d. na rozvoj koordinácie
  
 


Športové hry:
1. basketbal
   a. minulosť
   b. basketbal z blízka
   c. pravidlá
   d. dôležité pravidlá
   e. rozhodovanie
   f.  herné činnosti jednotlivca

2. volejbal
   a. prípravné hry
   b. pravidlá

3.  nohejbal


Netradičné hry
1. florbal
2. frisbee
3. indiaca
4. lakros
5. ringo
6. rope skipping
7. rugby
8. softball

 

Tématické celky


  a. atletika
   b. gymnastika
        1. športová gymnastika

            A. Akrobatické cvičenia (stojky, kotúle, premety, saltá)
            B.  Cvičenia na náradí (prípravné cvičenia, rebriny, lavičky, preskoky, hrazda, kruhy, bradlá, kladina, trampolína,  )
        2. moderná gymnastika
   c. lyžovanie
   d. plávanie


Pohybové schopnosti

   a. ohybnosť
   b. reakčná schopnosť
   c. kineticko - diferenciačná schoppnosť
   d. orientačná schopnosť
   e. silové schopnosti
   f.  pohybové schopnosti
   g. rýchlostné schopnosti
   h. rovnováhová schopnosť
   i.  rytmická schopnosť
   j. vytrvalostné schopnosti

Zdravotná TV