meniny má Vlastimil, zajtra Matilda


Záujmové útvary v šk. r. 2016/2017


Vážení rodičia a žiaci,

Zoznam záujmových útvarov, ktoré sa otvorili tento školský rok 2016 - 2017 na základe počtu prihlásených žiakov. Tohto roku otvorilo 24 záujmových útvarov pod vedením našich pedagógov či externých vedúcich krúžkov.

 

Záujmové krúžky v školskom roku 2016-2017

P.Č. Vyučujúci Názov Ročník Miesto Čas Deň
1. Babíková Psychomotorické hry 3.C B104 10:50 - 11:50 streda
2. Bubeníková Slovenčina netradiče 9.C A401 14:00 - 15:30 utorok nep. t.
3. Bubeníková Slovenčina netradične 9 A303 14:00 - 15:30 utorok pár. t.
4. Bubeníková Regionálny 5 - 9 mesto a príroda podľa akcií mesta podľa akcií mesta
5. Dzurňáková Matematika netradične 9 A401 14:00 - 15:30 utorok p. týždeň
6. Emberová Matematika netradične 9.A B301 12:40 - 13:25 štvrtok
7. Emberová  Matematika netradične 9.B A303 7:00 - 7:45 utorok
8. Gerčáková Hudobné divadlo 5 - 9 F208 14:00 - 15:30 streda
9. Gerčáková Slovenčina netradične 9 B301 14:00 - 14:45 pondelok
10. Hadbavný Mladý informatik - robotika 5 - 9 F205 15:30 - 17:00 štvrtok
11. Hnát Volejbalový 5 - 6 MT 14:00 - 15:30 streda
12. Ivanková RKSaSZ 4C MB   utorok
13. Jendrálová Čitateľský 1 - 9 C207 13:30 - 15:00 streda
14. Jendrálová Vyletníček 2 - 4 mesto a príroda podľa akcií mesta sobota
15. Kocurek Stolný tenis 3 - 9 MT 16:30 - 18:00 štvrtok
16. Korfanta Kondičné posilovanie 8 - 9 posilňovňa 14:00 - 15:30 utorok
17. Korpeľová Chemický 6 - 9 A 407 14:00 - 15:30 utorok
18. Korpeľová Bedminton 6 - 9 VT 14:00 - 15:30 štvrtok
19. Karabin Basketbalový 2 - 4 VT 14:00 - 15:30 streda
20. Malinová Pohybové hry 2 - 4 VT 13:30 - 15:00 piatok
21. Rímska Vyletníček 2 - 4 mesto a príroda podľa akcií mesta sobota
22. Strela Hasičský 3 - 9 MT, VT 16:30 - 18:00 pondelok, piatok
23. Mareková Spoločenské hry 1 - 4 B107 13:30 - 15:00 štvrtok
24. Hronská Gymnastický 1 - 4 MT