Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Špeciálne triedy pre žiakov s autizmom (ŠPT s AU)

 

Škola sa zameriava na pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadením a kvalifikovaným fungovaním špeciálnych tried pre žiakov s autizmom. Pri výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami s mentálnym postihnutím sa postupuje podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ISCED1), schválený 26.5.2009. Program vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o týchto žiakov. Hlavným cieľom primárneho vzdelávania je rozvinutie kľúčových kompetencií (spôsobilostí) na úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná a maximálne možná.

Žiaci sú vzdelávaní podľa Individuálneho vzdelávacieho programu v pokojnom a tichom prostredí, bez akýchkoľvek vonkajších negatívnych vplyvov. Výchovno-vzdelávací a terapeutický proces zabezpečujú v týchto triedach kvalifikovaní špeciálni pedagógovia, asistenti. Špeciálni pedagógovia spolupracujú s CŠPP, s detským psychiatrom, logopédom a inými odborníkmi, čím je zabezpečený interdisciplinárny prístup. Na vynikajúcej úrovni je i spolupráca s rodičmi, kde je nevyhnutná každodenná konzultácia.

Pri výchove a vzdelávaní sa uplatňujú aj metódy programu TEACCHPECS. Vo vzdelávaní týchto žiakov sa využívajú špecifické vyučovacie predmety na rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností RKSaSZ, Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie RGZaP.

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Anketa

Páči sa Vám táto stránka?

Celkový počet hlasov: 18