Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Školské dokumenty

V tejto sekcii stránky školy nájdete všetky dôležité dokumenty školy a tlačivá pre rodičov.

Dokumenty školy na stiahnutie:

Vnutorný poriadok školy

NÁZOV DOKUMENTU  
Vnútorný poriadok školy v šk. r. 2016 - 2017 stiahnuť
Laboratórny poriadok pre učebne informatiky stiahnuť

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 5.9.2016

Školský vzdelávací program

NÁZOV DOKUMENTU  
školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1  stiahnuť 
školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 stiahnuť
Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 s rozšíreným vyučovaním CUJ stiahnuť
Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 športová príprava stiahnuť

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 5.9.2016

 

Správy o výchovno vzdelávacej činnosti

NÁZOV DOKUMENTU  
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2008 - 2009 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2009 - 2010 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2010 - 2011 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2011 - 2012  stiahnuť 
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012 - 2013  stiahnuť 
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013- 2014 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014 - 2015  stiahnuť 
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015 - 2016 stiahnuť

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 5.9.2016

 

Štátny vzdelávací program

ŠVP pre prvý stupeň ZŠ

Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň základnej školy (primárne vzdelávanie) bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19.6.2008.

Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPÚ bol platný k 1.3.2011.

 

Úpravy boli vykonané:

Rámcové učebné plány – platnosť od 1.9.2011

Prvý stupeň základnej školy tvoria 1. až 4. ročník. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike - ISCED 1 - primárne vzdelávanie.  

Štátny vzdelávací program stanovuje povinné vyučovacie predmety, ktoré sú začlenené do jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci svojho školského vzdelávacieho programu si každá škola môže vytvoriť aj vlastný vyučovací predmet (využitím voľných - disponibilných hodín). Okrem vyučovacích predmetov sú zavedené prierezové témy, ktoré sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami.

Rámcové učebné plány:

 

 

ŠVP pre druhý stupeň ZŠ

Štátny vzdelávací program pre druhý stupeň základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie) bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19.6.2008.

Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPÚ bol platný k 1.3.2011.

 

Úpravy boli vykonané:

Rámcové učebné plány – platnosť od 1.9.2011Druhý stupeň základnej školy tvoria 5. až 9. ročník. Záväzným dokumentom je Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike -  ISCED 2.

Štátny vzdelávací program stanovuje povinné vyučovacie predmety, ktoré sú začlenené do jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci svojho školského vzdelávacieho programu si každá škola môže vytvoriť aj vlastný vyučovací predmet (využitím voľných - disponibilných hodín). Okrem vyučovacích predmetov sú zavedené prierezové témy, ktoré sa prelínajú všetkými vzdelávacími oblasťami.

Rámcové učebné plány:

 

 

Tlačivá na stiahnutie

ŽIADOSTI  
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania, školskej akcie v šk. r. 2017 - 2018 stiahnuť

 

INÉ DOKUMENTY  
Vyhlásenie 2% z dane pre školu stiahnuť
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby stiahnuť


 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 28.8.2017

 

Stiahnite si

Adobe reader 9.0 SK

18.12.2012 15:19
Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov. Program si môžete stiahnuť z oficiálnej adresy poskytovateľa, kliknutím sem.  

Anketa

Našli ste informáciu, dokument či tlačivo, ktoré ste hľadali?

Celkový počet hlasov: 12

počítadlo.abz.cz