Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Školská jedáleň

ZŠ má vlastnú školskú jedáleň, ktorá poskytuje stravovacie služby.

Obedy sa vydávajú v čase od 11:45 hod do 13:45 hod.

...mňam, to bol obed.
Také „džadky“ dostanete len u mojej babky!

...ale už aj u nás;
aj v školskej jedálni Vám pripravíme jedlá „starých materí“ zo Spiša, len či ich ešte alebo vôbec poznáte
?

 

Milí žiaci a všetci ďalší stravníci našej školskej jedálne,

dovolili sme si pre Vás tento týždeň, t.j. 26. 09. 2016 – 30. 09. 2016, pri príležitosti Európskeho dňa jazykov pripraviť malú prechádzku medzinárodnými kuchyňami.

Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti nášho kontinentu s viac ako 200 jazykmi, pričom 24  z nich je úradne uznanými.
V školskej jedálni si každý deň predstavíme inú národnú kuchyňu a pokúsime sa i nejaké to slovíčko v danom jazyku naučiť.
V súvislosti s tým sme pre žiakov opäť pripravili zlosovaciu hru. Bližšie informácie  nájdete    na nástenke pri školskej jedálni.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!