Školský rok 2017 - 2018

Školský rok 2017 - 2018
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD
Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017 - 2018:
 
Pytagoriáda 2017

Vdňoch 13. a 14. decembra 2017 sa konalo v treťom až v ôsmom ročníku školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
V jednotlivých ročníkoch boli úspešní žiaci:

Kategória P4: Martin Oravec 4.A, Ema Lesňáková 4.A, Tristan Jozef Kukura 4.A, Laura Barua 4.B, Daniela Fabiniová 4.B, Tomáš Nehyla 4.A
Kategória P5: Petra Sopková 5.B
Kategória P6: Lukáš Gondek 6.B
Kategória P7: Ivana Baková 7.A, Lucia Gromovská 7.B, Branislav Gajdoš 7.B
Kategória P8: Johana Kačurová 8.B, Boris Choma 8.B, Dominik Marianik 8.A, Michaela Chomová 8.B

Úspešným riešiteľom PYTAGORIÁDY srdečne blahoželáme a prajemeveľa úspechov pri reprezentácii školy na okresnom kole.

uč. Dzimková
Deň študentstva 2017

Dňa 14.11.2017 sa pri príležitosti Dňa študenstva uskutočnilo slávnostné prijatie úspešných žiakov základných škôl primátorom mesta v obradnej sieni Radnice. Medzi ocenenými boli aj žiačky našej školy:
Šarlota Viola Kleknerová2. miesto na krajskom kole v Prednese v nemeckom jazyku
Lucia Nováková 3. miesto v regionálnej súťaži Štúrov Zvolen
Miriam Maťašovská1. miesto v krajskom kole Midivolejbale dievčat

Zloženie družstva: Timea Petáková, Vanesa Zimmermannová, Lea Jančurová, Miriam Maťašovská, Karolína Majerská, Sára Hanková, Dáša Kokoruďová, Nikola Venitová, Laura Valkošáková, Simona Kopčárová, Vanda Magdaléna Slivková, Viktória Frankovičová.


Oceneným žiačkam blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Informatická súťaž iBobor

Dňa 13.11.2017 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor, do ktorej sa zapojilo aj niekoľko žiakov zo 6. a 7. ročníka. Spolu sa zúčastnilo 18 žiakov v kategórii Benjamín. Najúspešnejši riešitelia súťaže získali diplom:

MENO TRIEDA BODY
Ivana Baková 7.A 62,68 
Kristína Dučáková 7.A 52,02
Branislav Gajdoš 7.B 50,69

Úspešným riešiteľom blahoželáme.
 

Uč. Hadbavný